Prabhu Khiche Hue Bandhe Hue Chale Aaenge

Jara taro se taro ko mila ke to dekh
Jara taro se taro ko mila ke to dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh

Prabhu Khiche Hue Bandhe Hue Chale Aaenge Video

Prabhu Khiche Hue Bandhe Hue Chale Aaenge lyrics

Jara taro se taro ko mila ke to dekh
Jara taro se taro ko mila ke to dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh

Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge
Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge

Jara taro se taro ko mila ke dekh
Jara taro se taro ko mila ke dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh

Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge
Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge

Paya dhanna ne pathhar ko prabhu maan kar
Paya dhanna ne pathhar ko prabhu maan kar
Paya meera ne vish ka amar paan kar
Paya meera ne vish ka amar paan kar

Paya kewat ne dho dho charan dhool ko
Paya kewat ne dho dho charan dhool ko
Unke charno me mastak jhuka ke to dekh
Unke charno me mastak jhuka ke to dekh

Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge
Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge

Jara taro se taro ko mila ke to dekh
Jara taro se taro ko mila ke to dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh
Jara mohan ko dil se bula ke to dekh

Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge
Prabhu khiche huye bandhe huye chale aayenge