Mangal Bhavan Amangal Haari

Mangal Bhavan Amangal Haari
Drawahu Su Dashrath Ajar Bihari

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Mangal Bhavan Amangal Haari Video

Mangal Bhavan Amangal Haari lyrics

Mangal Bhavan Amangal Haari
Drawahu Su Dashrath Ajar Bihari

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram - 2

Ho, Hoi Hai Wahi Jo Ram Rachi Rakha
Ko Kari Tarak Badhaye Sakha

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ho Dheeraj Dharam Mitra Aru Nari
Aapad Kaal Parakhiye Chaari

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ho Jehike Jehi Par Satya Sanehu
So Tehi Milay Na Kachhu Sandehu

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ho Jaaki Rahi Bhawna Jaisi
Raghu Murati Dekhi Tin Taisi

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram

Ho Hari Anant Hari Katha Ananta
Kahahi Sunahi Bahuvidhi Sab Santa

Ram Sia Ram Sia Ram Jai Jai Ram