Natwar Nagar Nanda - Kumar Vishu

Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...
Sab devo me dev bade hai - 4
Shyam bihari nanda bhajo re mann govinda
Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...

Natwar Nagar Nanda Video

Natwar Nagar Nanda lyrics

Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...
Sab devo me dev bade hai - 4
Shyam bihari nanda bhajo re mann govinda
Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...

Sab sakhiyo me radha badi hai - 4
Jaise taaron me chanda bhajo re mann govinda
Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...

Sab devo me raam bade hai - 4
Jinke sita sanga bhajo re mann govinda
Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...

Sab sakhiyo me sita badi hai - 4
Jaise taaron me chanda bhajo re mann govinda
Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...

Sab devo me shiv ji bade hai - 4
Jinki jata mein ganga bhajo re mann govinda
Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...

Sab deviyon mein gaura badi hai - 4
Jaise taaron me chanda bhajo re mann govinda
Natwar nagar nanda bhajo re man govinda...