Hey Deenbandhu

Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna
Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna

Hey Deenbandhu Video

Hey Deenbandhu lyrics

Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna
Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna

Jalao gyan jyoti mann mein prabhu apraadh chhama karna
Jalao gyan jyoti mann me prabhu apraadh chhama karna
Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna

Mai maya mein ulajh gaya tha jag ko hi sach samjha tha
Mai maya mein ulajh gaya tha jag ko hi sach samjha tha
Param satya ko bhool gaya apraadh chhama karna
Param satya ko bhool gaya apraadh chhama karna
Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna

Mai balak murakh aagyani paake madhur nirmal vaani
Liya na tera naam kabhi aapraadh chhama karna
Liya na tera naam kabhi aapraadh chhama karna
Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna

Dhan ne esa mann me kiya ghar bhoolgaya mann tann hai nashwar
Nahi kamaye punnya karam aapraadh chhama karna
Nahi kamaye punnya karam aapraadh chhama karna
Hey deenbandhu hey karuna sindhu sab pe daya karna

Jalao gyan jyoti mann mein prabhu apraadh chhama karna
Jalao gyan jyoti mann me prabhu apraadh chhama karna
Apraadh chhama karna apraadh chhama karna
Apraadh chhama karna apraadh chhama karna