Thumak Chalet Ramchandra

Thumak chalat raamachandra
Thumak chalat raamachandra
Baajat painjaniyaan

Thumak Chalet Ramchandra Video

Thumak Chalet Ramchandra Lyrics

Thumak chalat raamachandra
Thumak chalat raamachandra
Baajat painjaniyaan

Kilaki kilaki uthat dhaay girat bhumi latapataay
Dhaay maat god let dasharath ki raniyaan
Thumak chalat raamachandra
Thumak chalat raamachandra
Baajat painjaniyaan

Aanchal raj ang jhaari vividh bhaanti so dulaari
Tan man dhan vaari vaari kahat mridu bachaniyaan
Thumak chalat raamachandra
Thumak chalat raamachandra
Baajat painjaniyaan

Vidrum se arun adhar bolat mukh madhur madhur
Subhag naasikaa men chaaru latakat latakaniyaan
Thumak chalat raamachandra
Thumak chalat raamachandra
Baajat painjaniyaan

Tulasidaas ati anand dekh ke mukhaaravind
Raghuvar chhabi ke samaan raghuvar chhabi baniyaan
Thumak chalat raamachandra
Thumak chalat raamachandra
Baajat painjaniyaan